Begränsning av annonstiderna i radio och tv

Motion 2009/10:K389 av Ulf Holm (mp)

av Ulf Holm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa annonstiderna i radio och tv.

Motivering

Det är många människor som tycker att det är för mycket avbrott i radio- och tv-sändningarna för att spela upp respektive visa reklam. Det stör väldigt många, inklusive mig själv, att inte få se hela program ostört utan att det titt som tätt sker avbrott. Idag är det tillåtet med annonser i radio och tv under högst 12 minuter under en timme mellan hela klockslag.

Jag anser att bestämmelserna måste begränsa tiden för reklam och hur många avbrott som kan anses vara acceptabla i t.ex. en långfilm. 12 minuters reklamavbrott på en timme är för generöst och borde dras ned med en tredjedel, d.v.s. till högst 8 minuter per timme. Slutligen anser jag att riksdagen borde lagstifta om att det inte ska vara tillåtet att göra hur många avbrott som helst i en långfilm.

Stockholm den 5 oktober 2009

Ulf Holm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare