Begränsad vargjakt

Motion 2013/14:MJ313 av Anna Steele (FP)

av Anna Steele (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att endast skyddsjakt på vargar ska vara tillåten i Sverige.

Motivering

Sverige tillämpar sedan relativt nyligen licensjakt på varg. Detta har kritiserats kraftigt, nationellt såväl som från EU, avseende flera aspekter. I den föreslagna rovdjurspropositionen öppnas åter för licensjakt.

Vargars revir sträcker sig över mycket stora områden, och den svenska vargstammen är till numerären fortfarande liten. En konsekvens av den licensjakt som hittills har bedrivits i Sverige kan i olyckliga fall bli att vissa vargrevir får alltför få individer och tvärtom. På grund av att den svenska vargstammen är liten och dessutom homogen har inavel blivit följden. Den svenska vargstammen är inte ett hot mot människan, däremot kan vargen i vissa områden från tid till annan vara ett hot mot tamdjur. Det kan i väldigt många fall avvärjas med skyddsåtgärder.

Om Sverige ska ha en fortsatt livskraftig vargstam bör hädanefter endast skyddsjakt på varg ske och ingen licensjakt över huvud taget. Sådan skyddsjakt ska endast ske med största möjliga hänsyn till de enskilda djuren. Till exempel ska man undvika att skjuta bort föräldradjur då kvarvarande valpar kan fara illa. Risk finns också att föräldralösa ungvargar ger sig på tamdjur. Dessutom ska skyddsjakt enbart utföras av speciellt utbildade och kunniga personer för att undvika skadskjutning och minska stressen för de jagade djuren.

Stockholm den 2 oktober 2013

Anna Steele (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)