Begränsad mandatperiod

Motion 2005/06:K438 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar i enlighet med vad i motionen anförs om en begränsning av antalet mandatperioder en person får vara ledamot av Sveriges riksdag.

Bakgrund

I dag finns ingen begränsning av hur många mandatperioder en riksdagsledamot kan sitta i Sveriges riksdag. Detta medför att omsättningen på riksdags­ledamöter är liten och nya personer med nya infallsvinklar på problem har svårt att komma in i riksdagen. Det finns en seniorsprincip som exempelvis innebär att den som suttit länge i riksdagen får sitta längst fram i valkrets­bänkarna i kammaren. Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att engagerade personer har en faktisk möjlighet att komma in i de valda församlingarna för att få delta i det lagstiftande arbetet. Demokratin fördjupas genom att riksdagen förnyas och makten delas mellan fler personer över en period. Politik är inte ett yrke, och om man sitter för länge kan det bl.a. vara svårt att hålla kontakten med sitt yrkesarbete. Det gäller att inte bita sig fast utan våga lämna över makten åt andra.

Jag anser att antalet mandatperioder en person får vara ledamot av Sve­riges riksdag bör begränsas. Förslagsvis bör en person kunna vara riksdags­ledamot tre mandatperioder i sträck. Efter att man varit borta från riksdagen under en mandatperiod ska man åter kunna väljas in för ytterligare tre mandatperioder. Regeringen bör därför återkomma med förslag till lagstiftning som innebär att det införs en begränsning av antalet mandatperioder en person får vara ledamot av Sveriges riksdag.

Stockholm den 5 oktober 2005

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)