Begränsad mandatperiod

Motion 2004/05:K344 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om införande av en begränsning av antalet mandatperioder en person får vara ledamot av Sveriges riksdag i enlighet med vad som i motionen anförs.

Bakgrund

I dag finns ingen begränsning av hur många mandatperioder en riksdagsledamot kan sitta. Detta medför att omsättningen på riksdagsledamöter är liten och nya personer med nya infallsvinklar på problem och lösningar har svårt att komma in. Det finns en seniorsprincip, som exempelvis innebär att den som suttit länge i riksdagen får sitta längst fram i valkretsbänkarna i kammaren.

Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att engagerade personer har en faktiskt möjlighet att komma in i de valda församlingarna, att få delta i det lagstiftande arbetet. Demokratin fördjupas genom att riksdagen förnyas och makten delas mellan fler personer över en period. Politik är inte ett yrke och om man sitter för länge så kan det bl.a. vara svårt att hålla kontakten med sitt yrkesarbete. Det gäller att inte bita sig fast utan våga lämna över makten åt andra.

Det är min mening att regeringen bör lägga fram förslag på införande av en begränsning av antalet mandatperioder en person får vara ledamot av Sveriges riksdag. Förslagsvis bör den begränsningen gälla tre mandatperioder i sträck. Efter man varit borta från riksdagen under en mandatperiod ska man åter kunna väljas in för ytterligare tre mandatperioder.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2004

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)