Begränsa spridningen av pornografi på nätet för att skydda barn och unga

Motion 2020/21:1490 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att begränsa spridningen av pornografi på nätet för att skydda barn och unga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Unga har rätt till en egen sexualitet, att med nyfikenhet utforska sin egen kropp och njutning. Att från tidig ålder låsa fast barn i pornografins stereotypa könsroller och lära dem att sex är synonymt med mäns våld och förnedring av kvinnor är inget annat än ett svek.

Argumentet att pornografi är fantasi och att barn kan skilja på verklighet och fiktion är inte längre försvarbart när tjejer berättar att killar gör precis det de sett i porren. När nu till och med barnen själva uppmärksammar vuxenvärlden på den utsatthet de lever med och kallar sig för ”experimentgenerationen” och ”en porrskadad generation” är det dags för oss politiker att agera.

Viktigt är att en oberoende utredare får ett tydligt mandat att föreslå lagstiftning och/eller att se över om befintlig lagstiftning kan anpassas för att begränsa spridningen av pornografi på nätet för att skydda barn och unga.

Möjligheter som prövats i andra länder är åldersverifikation och opt-in (att internet­leverantörer erbjuder kunder porrfria abonnemang som standard och att kunder som vill se pornografi får göra ett aktivt val).

När barn och vuxna lever en stor del av sina liv på nätet måste befintlig lagstiftning om skydd från sexuellt våld anpassas till den digitala världen.

En utredning i syfte att föreslå uppdaterad lagstiftning bör skyndsamt tillsättas för att förhindra att fler generationer barn utsätts för detta experiment.

En Sifo-undersökning beställd av riksförbundet Unizon visar att en klar majoritet av svenska folket i åldern 13–79 år vill ha en lagstiftning som begränsar spridningen av porr till barn under 18 år på internet. Enbart 14 procent vill inte ha en lagstiftning. I kate­gorin unga tjejer och killar 13–17 år vill hela 79 procent ha lagstiftning för att begränsa spridningen.

Carina Ohlsson (S)

Elin Gustafsson (S)

Kristina Nilsson (S)

Malin Larsson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)