Begränsa möjligheten för utländska aktörer att köpa strategiska fastigheter i Sverige

Motion 2021/22:1459 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa möjligheten för utländska aktörer att köpa strategiska fastigheter i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige saknas det möjligheter att begränsa utländska aktörer från att köpa eller hyra strategiskt belägna fastigheter. Det rysk-tyska bolaget Nord Stream2 hyrde under drygt två år hamnen i Karlshamn, i ett område nära såväl marinbasen i Karlskrona och flyg­flottiljen i Ronneby som stridsgruppen på Gotland. Detta trots kritik från regeringen och från Försvarsmaktens chef.

För att garantera den nationella säkerheten behöver staten ha större insyn i utländska aktörers köp- och hyresförfarande av strategiskt belägna fastigheter. Likaså behöver staten kunna ingripa om utländska aktörer som äger fastigheter ägnar sig åt brottslig verksamhet eller spionage. Med tanke på Rysslands allt aggressivare utrikespolitik och tydliga militära närvaro och aktivitet är det viktigt att inte vara aningslös och oför­beredd.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)