Begränsa försäljningen av pyrotekniska varor

Motion 2016/17:1954 av Solveig Zander (C)

av Solveig Zander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kraftigt begränsa försäljningen av pyrotekniska varor till privatpersoner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hus som brinner ner. Djur som skräms till döds. Miljöförstöring. Svårt skadade barn och vuxna. Argument som håller för att förbjuda försäljning av pyrotekniska varor till privatpersoner.

Varje år sker stora tragedier p.g.a. fyrverkerier, framför allt kring nyår men även vid andra helger och olika evenemang. Vid nyår begränsas smällandet inte till tolvslaget, det skjuts och smälls veckor före och efter nyårsafton. Inte sällan utförs skjutandet av alkoholpåverkade personer.

Enligt tillgänglig statistik säljs fyrverkerier för över en kvarts miljard kronor årligen i Sverige. Förödelsen och lidandet som detta orsakar är enorm. Drygt 250 personer skadas varje år så svårt att det kräver sjukhusvård, ca hälften av dessa under 18 år. Många skador ger livslånga men, bl a ögonskador. I genomsnitt skadas någon så illa att han avlider vartannat år.

Fyrverkerier är mycket miljöbelastande. Rött ljus kommer från strontiumjoner, grönt ljus från bariumjoner, som båda är radioaktiva joner. Förutom dessa ämnen kan nämnas blyföreningar, fenolhartser, naftalen, hexakloretan, PVC, kvicksilver, kadmium, svavel, krom, koppar m.m. Allt som skickas upp i luften kommer så småningom ner och hamnar i kretsloppet, i mark och vatten, och via växter och djur så småningom i vår föda.

För djur och djurägare innebär smällandet ett stort lidande. Varje nyår stressas djur till döds. Många hundar är oerhört känsliga för höga ljud och lider svårt. Hundägare som har möjlighet flyr till platser där smällandet är begränsat. Apotekens försäljning av lugnande medel ökar stort i december varje år för att förtvivlade hundägare ska försöka få hunden att överleva nyårstiden.

Det är inte bara hundar som lider. Andra djur såsom katter, hästar och kor stressas svårt, ofta till döds, liksom vilda djur. De vilda djuren har ingen som ger omsorg i form av lugnande medel etc. och har ingen möjlighet att värja sig mot smällandet. Tusentals fåglar inom tätbebyggda områden skräms upp från sina nattvisten och försöker fly, men eftersom smällandet pågår åt alla håll hittar dom inte någon skyddad plats och dör av stress, utmattning och kyla.

Skolor och andra byggnader brinner ner till grunden varje nyår. Kostnaderna för den förstörelse fyrverkerierna orsaker är mycket stora. Dessutom tillkommer kostnader för den nedskräpning fyrverkerier medför. Allt som skjuts upp i luften ramlar ner någonstans.

Barn måste ha hjälm när de cyklar men folk tillåts att avfyra raketer i kolmörkret när de är som allra mest berusade, med fatala konsekvenser. Miljöbalken 15 kap. 30 § om nedskräpning och brottsbalkens 16 kap. 13 § om djurplågeri räcker bevisligen inte till. Varje nyår bryter hundratusentals människor mot dessa bestämmelser och polisen har ingen som helst möjlighet att beivra dessa brott.

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att försäljning av pyrotekniska varor mm inte får ske till privatpersoner och övrig användning endast tillåts efter särskild tillståndsprövning.

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)