Begränsa antalet lediga dagar utöver skolloven

Motion 2013/14:Ub426 av Olle Thorell (S)

av Olle Thorell (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa antalet lediga dagar som elever tillåts ha utöver skolloven.

Motivering

En oroande trend är att allt fler föräldrar ansöker om ledighet för sina barn utöver de reglerade loven. Skälen för ansökan varierar stort. Ibland görs en ansökan för att föräldrarna har hittat en billigare semesterresa utanför loven men ibland så är skälen helt relevanta.

Det är angeläget att signalera till föräldrar och elever att skolan är viktig och att det är betydelsefullt att delta i undervisningen. Reglerna för hur ledighet kan tas ut varierar från kommun till kommun. De regler som sätts upp tillämpas dessutom på olika sätt. Ibland mera godtyckligt, vilket kan få negativa följder för de elever som tillåts vara borta under en längre tid. Regelverket för frånvaro utöver de reglerade skolloven bör vara lika i hela landet. En begränsning bör införas så att eleverna får fem dagar ledigt utöver loven och inte mer. Ansökan ska ske till rektorn som fattar beslut om eleverna har ett giltigt skäl eller inte. Antalet lediga dagar bör begränsas. Fokus ska ligga på att eleverna når målen.

Stockholm den 19 september 2013

Olle Thorell (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)