Begränsa allemansrätten

Motion 2019/20:773 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa allemansrätten för utlänningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allemansrätten är sedan lång tid tillbaka etablerad i Sverige. I ett land med mycket natur och en liten befolkning är det naturligt att alla som bor här ska ha rätt att ta del av det naturen ger oss. Det kan gälla att plocka svamp och bär, men även att övernatta och göra upp en brasa. Dock har aldrig syftet med allemansrätten varit att utländska personer ska komma hit och plocka bär eller svamp för försäljning, för deras egen vinnings skull. I den mån detta sker bör markägare tillfrågas innan. Många är det som ser sina marker bli länsade på både bär och svamp av stora följen av människor från andra länder som gör detta som ett arbete. Om staten eller stora skogsbolag vill, kan de givetvis ge ett generellt tillstånd för plockning på deras mark. Den lilla privata mark­ägaren bör dock ha möjlighet att säga nej till denna industrialisering av allemansrätten. Därför bör allemansrätten begränsas till att gälla människor som bor i Sverige permanent.

 

 

Mikael Eskilandersson (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-30 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)