Bättre tandvård

Motion 2018/19:2291 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare stärka valfrihet och alternativ till folktandvården och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges landsting ansvarar idag för att se till att det finns tandvård för barn och ungdomar samt för patienter med särskilda behov. Idag har personer upp till 21 års ålder rätt till avgiftsfri tandvård. 2019 ska alla upp till det året som de fyller 23 år också få avgiftsfri tandvård. I Sörmland kan en 18-årig tjej välja att gå till en privat tandvårds­klinik. Detta tack vare landstingets införande av valfrihet inom avgiftsfri allmäntand­vård enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Privat tandvård har i åratal legat i framkant, före den offentliga tandvårdsverksam­heten på grund av att deras själva existens bygger på att de måste ha nöjda kunder för att verksamheten ska kunna gå runt ekonomiskt. Dessutom måste de privata klinikerna även vara effektiva inom sin verksamhet för att inte förlora patienter.

I Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga kvalitetsundersökning är den privata tand­vården bäst med hela 87% i nöjdhetsindex. Med anledning av ovanstående bör möjlig­heterna att ytterligare stärka valfrihet och alternativ till folktandvården ses över så att samma drivkrafter för kvalitet och nöjda kunder når hela befolkningen.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)