Bättre psykisk hälsa och psykiatrisk vård bland unga

Motion 2013/14:So664 av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

av Agneta Luttropp m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2013/14:So664

av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

Bättre psykisk hälsa och psykiatrisk vård bland unga

MP2702

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Motivering 5

Hur mår barn och unga i Sverige idag? 5

Könskillnader 6

Förebyggande arbete 6

Levnadsvanors betydelse 7

Vikten av ungdomsmottagningar, familjecentraler och stödgrupper 7

En fungerande första linjens psykiatri 8

En kraftigt förstärkt elevhälsovård och rätt för eleven 9

Vikten av att elevhälsan uppmärksammar de särskilt sårbara 10

Förbättrade hälsojournaler som följer barnet 10

En tillgänglig socialtjänst 11

Sänk åldern för när barn själva kan begära hjälpinsatser, även utan vårdnadshavares samtycke 11

Utökad möjlighet till stödsamtal eller terapeutisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)