Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Bättre mobiltäckning på landsbygden

Motion 2021/22:2189 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör etableras en nationell strategi i syfte att hela Sverige får mobiltelefontäckning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

På fler ställen i bland annat västra och norra Värmland men även i övriga Sverige finns det ett antal platser som saknar bra täckning för mobiltelefoni. Detta är ett av många exempel på hur landsbygden särbehandlas på ett negativt sätt för människor som har både har sitt liv och arbete där. Det medför både säkerhetsrisker och försvårar också för näringarna. Näringar som är viktiga för att landsbygden ska fungera men också många gånger de näringar som faktiskt ska stå för den viktigaste delen i en omställning till ett mer miljö- och klimatsmart samhälle. Denna trend måste vändas och människor på landsbygden ska kunna få tillgång till likande service i fråga om mobiltelefoni som övriga samhället. Det behöver därför tas fram en nationell strategi för att hela Sverige snarast ska få en likvärdig mobiltelefontäckning.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)