Bättre information vid tågförseningar

Motion 2018/19:500 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att minimera sårbarheten i denna samhällsviktiga infrastruktur men också agera för att tågen ska gå i tid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste åren har vi återkommande sett trafikstörningar i tågtrafiken, ibland har det varit dagliga problem med allt från inställda tåg till ändrade tider. För oss som bor och reser i Mälardalen har problemen varit särskilt stora, i synnerhet under våren och sommaren. Förutom tågkapacitet och den generella infrastrukturen som kräver långsiktiga investeringar i banor, finns mycket mer som kan göras kring drift och underhåll – både av tågen men också anläggningen. Vid tekniska fel kan förseningar uppstå under flera timmar, ibland dygn, innan tågen kommer igång igen. Vi har sett hur sårbart systemet är idag när stora delar av landet påverkas av inställda eller försenade tågkommunikationer.

Riksdagen bör också som sin mening till riksdagen uttala att det krävs åtgärder omgående som kan få effekt direkt och på kort sikt, det gäller information till resenärerna. Det är ingen nyhet att det finns förbättringspotential. Trots återkommande problem återstår mycket att göra för att snabbare och säkrare informera allmänheten och resenärerna om vilka spår ett tåg står vid spårbyte, om tågen är försenade eller till och med inställda. Här krävs både en översyn av allt från skyltar som informationsservicen på stationerna runt om i landet. Till hur SJ:s kundtjänst kan bli bättre för att korta svarstiderna.

 

 

Roger Haddad (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)