Båtregister

Motion 2000/01:T638 av Rinaldo Karlsson och Karl Gustav Abramsson (s)

av Rinaldo Karlsson och Karl Gustav Abramsson (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ett införande av båtregister med finansiering genom
registreringsavgift eller båtskatt.
Båtregister och båtskatt
Antalet båtolyckor, båtstölder och andra lagbrott till sjöss har ökat de
senaste åren. I och med de nya snabba båtar som idag finns behövs
effektiva hastighetskontroller till sjöss. Ett av problemen är idag att man
inte kan identifiera ägare till båten och därmed har de myndigheter som
ska övervaka det svårt att sätta dit lagbrytare.
Det system som fram till 1992 fanns med registrering av båtar och ägare
var berörda myndigheter positiva till. Ett register och en skyldighet att ha
registreringen väl synlig är nödvändigt för att komma tillrätta med detta
problem.
Att det inte finns registering av båtar uppfattas av medborgarna som helt
oförklarligt när man registerar husvagnar, snöskotrar och andra terrängående
fordon, och man är väl medveten om vad lagbrotten kostar, inte bara
individen utan även samhället.
Alla vet också vilka miljökonsekvenser det blir genom att båtar framförs
på ett oansvarigt sätt.
Medborgarna har rätt att kräva att ägarna till dessa båtar går att identifiera
av de myndigheter som vi satt att bevaka att reglerna till sjöss följs. Detta
register bör finansieras genom en registreringsavgift eller båtskatt.

Stockholm den 4 oktober 2000
Rinaldo Karlsson (s)
Karl Gustav Abramsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)