Basindustrin i Östergötland

Motion 2007/08:N283 av Gunnar Axén och Andreas Norlén (m)

av Gunnar Axén och Andreas Norlén (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en energipolitik för jobb och tillväxt i energiintensiv industri.

Motivering

I området kring Norrköping finns en skogsindustriell sektor av stor betydelse. Utanför Norrköping finns Sveriges modernaste tidningspappersbruk, Braviken, som ingår i Holmenkoncernen. I området finns också Billerud i Skärblacka och Graphic Packaging i Fiskeby. Dessa anläggningar har direkt 2 000 anställda, men indirekt är betydligt fler jobb i området kopplade till skogsindustrin. Enligt en studie av Indeco 2005 finns vart nionde jobb i Norrköping i skogsindustrin med närliggande konverterings- och serviceföretag.

Braviken använder så kallad mekanisk pappersmassa. Fördelen är att man utnyttjar 98 procent av massaveden. Det är en vedsnål process som kräver mycket elenergi. Alternativet är kemisk massa med lägre elanvändning men endast 50 procent vedutbyte.

Bakgrunden till Holmens, och Sveriges, satsning på mekanisk massa är att man vill använda den svenska skogen så effektivt som möjligt för export av högvärdiga pappersprodukter. Av produktionen i Braviken går 85 procent på export. För Östergötlands län är det betydligt mer lönsamt att förädla skogen till papper än att elda upp skogen.

Men det är viktigt att el finns tillgänglig till konkurrenskraftiga villkor, vilket kräver att utbudet av el ökar. Elanvändningen i Braviken är ca 1,7 terrawattimmar per år, ungefär lika mycket som i hela Norrköping och Linköping tillsammans. Anläggningens elkostnader är större än lönekostnaderna.

Energipolitiken måste ge utrymme för fortsatta investeringar i skogsindustrin i Östergötlands län. Alla tillskott behövs i elförsörjningen. Ett område där Sverige kan öka sin elproduktion är kraftvärmesektorn. Om man tar hänsyn till befintligt värmeunderlag produceras relativt lite el från kraftvärme i Sverige jämfört med andra länder.

Ett sätt att öka elutbytet i kraftvärmeverk är att använda naturgas, och i framtiden biogas, som bränsle. Med naturgas blir elutbytet dubbelt så högt på samma värmeunderlag jämfört med exempelvis fasta biobränslen. I industrin kan naturgas användas för effektiv elproduktion i mottrycksanläggningar som även förser industrin med processånga. Det är därför viktigt att energipolitiken också underlättar för effektiva kraftvärme- och mottrycksanläggningar som kan använda naturgas och biogas som bränsle.

Stockholm den 2 oktober 2007

Gunnar Axén (m)

Andreas Norlén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)