Barns livsvillkor

Motion 1988/89:So251 av Bengt Westerberg m. fl. (fp)

av Bengt Westerberg m. fl. (fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1988/89: So251

av Bengt Westerberg m. fl. (fp)

Barns livsvillkor

Barnen är det bästa vi har. De är hopp och löften för framtiden, samtidigt

som de har en omedelbarhet och förankring i nuet, som vuxna ofta saknar.

Barnen måste vara inspirationskällor också i det politiska vardagsarbetet.

Om vi ger barnen en bra start i livet ökar möjligheterna till en ljusare

framtid.

Föräldrarna har ett stort ansvar för barnen. De skall, förutom mat och

kläder, ge dem kärlek, trygghet, tradition, kultur och värderingar. Men

föräldrarna äger inte barnen, det kan ingen göra. Samtidigt som de fostrar

barnen måste de respektera dem som självständiga individer.

Föräldrarna har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)