Barnomsorg på obekväm tid

Motion 2021/22:1312 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid kan förbättras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rätt till barnomsorg är en förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna arbeta och delta på lika villkor på arbetsmarknaden. Det gäller även för de som arbetar tidiga mornar, kvällar, nätter och helger.

Under 2018 arbetade totalt 35,5 procent av alla sysselsatta helt eller delvis på obekväm arbetstid. För kvinnor var andelen 37 procent och för män 34 procent. En granskning som Skolinspektionen gjorde mellan åren 2015–2017 visar att endast 70 procent av landets kommuner tillhandahåller barnomsorg på obekväm tid. Dessutom saknas beredskapen att erbjuda barnomsorg på obekväm tid om ett behov skulle uppstå hos flertalet kommuner enligt Skolinspektionen.

Skolinspektionens granskning visar vidare att de kommuner som erbjuder barnomsorg på obekväma tider kan ha begränsade öppettider som inte alltid överensstämmer med föräldrarnas behov. Även i dessa kommuner kan det alltså finnas brister som gör att föräldrar inte kan förvärvsarbeta fullt ut.

Eftersom det inte finns lagkrav att tillhandahålla barnomsorg på obekväm tid kan kommuner prioritera bort frågan. Det här skapar stor oro för familjer och ensamstående som har behov eller länge stått i kö för plats. Många hänvisas till släkt och vänner, att gå ner i arbetstid eller – i värsta fall – att säga upp sig från sitt arbete. Det bör därför övervägas hur möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid kan förbättras.

Ida Karkiainen (S)

Emilia Töyrä (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)