Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2022/23:616 av Jim Svensk Larm (S)

av Jim Svensk Larm (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn av kommunernas ansvar för barnomsorg på obekväm arbetstid samt hur de ekonomiska kostnaderna fördelas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Samhället har ändrats mycket under de senaste årtiondena. Fler tjänster ska tillhandahållas på senare kvällar eller till och med dygnet runt. Det ställer större krav på en utbyggd välfärd. När utbyggnaden av barnomsorgen gjordes möjliggjorde det för fler kvinnor att komma i arbete. Idag har vi en av världens högsta nivåer gällande kvinnors sysselsättningsgrad. Men det går att göra ännu mer.

 

Tillgången på barnomsorg på obekväm arbetstid är en viktig fråga för att möjliggöra för fler att ta arbete inom exempelvis handel, omsorg och industrin som alla är viktiga för samhällets utveckling. Lika viktigt är det med tryggheten som kommer med ett arbete. Extra svårt är det för ensamstående föräldrar som i värsta fall behöver tacka nej till arbete på grund av bristen på barnomsorg på obekväm arbetstid. Dessa problem orsakar en lägre sysselsättningsgrad och jämställdheten på arbetsmarknaden då kvinnor i större utsträckning tar ansvar över familjen och går ner i arbetstid för att kombinera arbete och familj.

Med ett förändrat samhälle så finns det anledning att se över regleringen kring kommunernas ansvar av barnomsorg på obekväm arbetstid. Regeringen bör därför genomföra en översyn av kommunernas ansvar för detta inbegripet hur eventuellt ökade kostnader bör fördelas mellan stat och kommun

 

 

Jim Svensk Larm (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)