Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2022/23:114 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förskolan spelar en viktig roll i arbetslinjen. Det underlättar för föräldrarna att kunna arbeta, men spelar också en viktig pedagogisk roll i att förbereda barnen för skolan och deras egen utveckling.

Alla barn ska ha rätt till en barnomsorgsplats. Rätten till barnomsorg är viktig även under obekväm arbetstid. Därför bör kommuner ges möjlighet att där det finns behov, i högre grad erbjuda barnomsorg. Behoven skiljer sig från kommuner. Det är därför viktigt att kommunerna får styra över vilket behov som ska fyllas i deras egen kommun.

Det är positivt att de kommuner som är borgerligt styrda, i större grad än vänster­styrda kommuner, erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Rätten till förskola är en rättighet som funnits i drygt 40 års tid.

För kvinnor, som än idag står för en större del av det oavlönade arbetet i hemmet, är möjligheten till barnomsorg en stor frihetsreform och en möjlighet att lättare komma ut i arbetslivet. Under förra alliansregeringens tid nådde Sverige en historisk milstolpe, där över hälften av landets kvinnor arbetade heltid. Sverige har idag den högsta kvinnliga sysselsättningsgraden inom EU på 80,4 procent.

Trots det behöver vi göra mer för att fler ska ha möjligheten att få barnomsorg på obekväm arbetstid. Detta för att föräldrar inte ska tvingas gå ner i arbetstid för att öppettiderna i förskolan inte möjliggör arbete på obekväm arbetstid.

Barnomsorg på obekväm arbetstid är viktig ur jämställdhetssynpunkt. Därför bör kommunerna ges än större möjligheter att erbjuda detta.

 

 

Saila Quicklund (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-15 Granskad: 2022-11-16 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)