Barngruppernas storlek i förskolan

Motion 2022/23:1506 av Jim Svensk Larm m.fl. (S)

av Jim Svensk Larm m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att uppnå en förskola av hög kvalitet med lagom stora barngrupper och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De nya riktlinjer för åldersindelade barngrupper i skolan som kom för sex år sedan har fått en viss effekt på kommunernas planering och organisering av förskolorna. Men det går alldeles för långsamt och vi är långt ifrån att nå en jämlik förskola för alla.

Att ha lagom stora barngrupper är så klart först och främst en fråga om barnens rätt till en bra förskola, rimligt antal kontakter, en lugn vardag med rimlig ljudnivå och så vidare.

Men det handlar också om personalens villkor och möjligheter att klara av jobbet på ett bra sätt. Efter sex år är det därför hög tid att se över och skärpa kraven och stödet till kommunerna som huvudmän.

Utöver det så är det hög tid att se över riktlinjer även för de barngrupper som inte är åldersindelade. Eftersom bara drygt hälften av förskolegrupperna i Sverige är så kallade ”åldersindelade grupper” så saknar nästan hälften några riktlinjer idag över gruppstorlekar.

 

All personal, alla barn och alla föräldrar bör i Sverige ha rätt att veta att deras barn får den jämlika förskola de förväntar sig, oavsett var man bor i landet. Det är en huvuduppgift för staten och skolverket att säkra upp att det inte bara är fina ord i styrdokument och på personalmöten.

Det behöver övervägas hur en förskola av hög kvalitet med lagom stora barngrupper kan uppnås, inte minst möjligheten att kommunerna får krav och resurser för att kunna säkerställa en god förskola för alla.

 

 

Jim Svensk Larm (S)

Sanna Backeskog (S)

Kristoffer Lindberg (S)

Linnéa Wickman (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)