Barnet i fokus

Motion 2003/04:So504 av Marita Aronson m.fl. (fp)

av Marita Aronson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

2003/04:So504

av Marita Aronson m.fl. (fp)

Barnet i fokus

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 3

Inledning 6

Förebyggande insatser 6

En skola som motverkar utslagning 7

Mobbning 7

Skolans elevvård och skolhälsovård 8

Ett starkt civilt samhälle 8

Barn och kultur 9

Socialtjänstens arbete med utsatta barn 9

Familjehem 10

Åtgärder mot kriminalitet och ungas bruk av alkohol och droger 10

Missbruk 11

Ungdomsbrottslighet 11

Behandling 12

Medlevare 12

Barn som brottsoffer 13

Vårdnad, boende och umgänge 14

Umgängesrätt – enbart en plikt för barnet? 15

Gemensam vårdnad och oeniga föräldrar 15

Barns rätt till rättsligt ombud 16

Tidsbegränsade processer – avskaffa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (35)