Barnbidraget vid gemensam vårdnad och växelvis boende

Motion 1999/2000:Sf253 av Göran Lindblad (m)

av Göran Lindblad (m)
Vid gemensam vårdnad och växelvis boende erhåller enbart den förälder
där barnen är skrivna barnbidrag. Det borde övervägas om barnbidraget i
dylika fall i stället delades lika mellan föräldrarna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om barnbidrag.

Stockholm den 4 oktober 1999
Göran Lindblad (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)