Barn som lever under utsatta livsvillkor

Motion 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP)

av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2011/12:So658

av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP)

Barn som lever under utsatta livsvillkor

MP1701

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förslag på en nationell handlingsplan mot barnfattigdom.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja grundnivån i föräldraförsäkringen.1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja underhållsstödet.1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att värdesäkra underhållsbidraget gentemot prisbasbeloppet.1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att datorer m.m. ska ingå
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (27)