Barn ska skyddas från porr på internet

Motion 2020/21:2778 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa krav på identifieringskrav på sajter med pornografiskt innehåll och att överväga möjligheten för internetleverantörer att blockera sajter som inte har identifieringskrav för material med pornografiskt innehåll, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur man kan införa identifieringskrav på icke-kommersiella plattformar som har pornografiskt innehåll alternativt blockera dem och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om hur man ska kunna stoppa tillgången till pornografiskt material för personer under 18 år via olika VPN-tjänster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns idag flera olika filter som skydd för att barn inte ska komma åt olämpliga sidor på internet som innehåller material som kan vara skadligt. Det är dock inte till­räckligt. Sverige borde ha en målsättning att vara den säkraste platsen för barn att surfa på. En klar majoritet av svenska folket vill ha lagstiftning för att begränsa spridningen av pornografi till barn under 18 år på internet. Detta enligt en Sifoundersökning beställd av riksförbundet Unizon. En majoritet i åldern 13–79 år vill ha en lagstiftning som be­gränsar spridningen av porr till barn under 18 år på internet. Enbart 14 procent vill inte ha en lagstiftning. I kategorin unga tjejer och killar 13–17 år vill hela 79 procent ha lag­stiftning för att begränsa spridningen. Pornografiskt material på nätet är alldeles för enkelt för barn att komma åt idag. Det bör övervägas om ett krav på identifiering ska införas, exempelvis genom bank-id.

Det behövs en ny lagstiftning som ställer krav på porrsajters åldersverifiering och att den också ska omfatta sajter som endast har en liten andel pornografiskt material alter­nativt att de delar som innehåller det beläggs med identifieringskrav. Att bara kryssa i en ruta att användaren är minst 18 år är inte tillräckligt. Möjligheten att internetleveran­törer ska kunna blockera sajter som inte uppfyller kraven bör övervägas. Därtill bör möjligheterna att stoppa tillgången av pornografiskt material för personer under 18 år via olika VPN-tjänster och icke kommersiella plattformar ses över.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)