Barn ska skyddas från material på internet som innehåller grovt våld

Motion 2020/21:2777 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa krav på identifiering på sajter med material som innehåller grovt våld samt överväga möjligheten för internetleverantörer att blockera sajter som inte har identifieringskrav på material som innehåller grovt våld, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning kring hur man ska kunna stoppa tillgången till material som innehåller grovt våld för personer under 18 år via olika VPN-tjänster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns idag flera olika filter som skydd för att barn inte ska komma åt olämpliga sidor på internet som innehåller material som kan vara skadligt exempelvis pornografi, grovt våld etc. Det är dock inte tillräckligt. Sverige borde ha en målsättning att vara den säkraste platsen för barn att surfa på. En klar majoritet av svenska folket vill ha lagstift­ning för att begränsa spridningen av pornografi till barn under 18 år på internet enligt en färsk undersökning som Sifo har gjort. Pornografiskt och grovt våldsfyllt material på nätet är alldeles för enkelt för barn att komma åt idag. Det bör övervägas om ett krav på identifi­ering på sajter som handhar sådant material ska införas, exempelvis genom bank-id.

Det behövs en ny lagstiftning som ställer krav på åldersverifiering och att den också ska omfatta sajter som endast har en liten andel material med grovt våldsamma inslag, alternativt att man belägger de delar som innehåller våldsmaterial. Att bara kryssa i en ruta att användaren är minst 18 år ska inte vara tillräckligt. Möjligheten att internet­leverantörer ska kunna blockera sajter som inte uppfyller kraven bör också övervägas. Därtill bör också möjligheterna att stoppa tillgången till material som innehåller grovt våld för personer under 18 år via olika VPN-tjänster och icke kommersiella plattformar ses över.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)