Barn och unga i samhällets vård

Motion 2021/22:444 av Maj Karlsson m.fl. (V)

av Maj Karlsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:444

av Maj Karlsson m.fl. (V)

Barn och unga i samhällets vård

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Inledning

3 Barns rätt

3.1 Barnkonventionen och barns klagorätt

3.2 LVU – rättighetslagstiftning i stället för skyddslagstiftning

4 Socialtjänst

4.1 Resurser, tillgänglighet och kompetens

4.2 Socialtjänstens ansvar för placerade barns och ungas rätt till umgänge med sin familj

4.3 Förebyggande insatser

4.4 Socialtjänstens stöd till barn och unga efter placering

5 Sis

5.1 Tvångsåtgärder

5.2 Vilka behov har barn och unga inom Sis?

5.3 Behov av kompetenshöjande insatser

6 HVB

6.1 Vinstförbud

6.2 Tillsyn och förbättrad kvalitet

6.3 Kompetens

7 Familjehem

7.1 Socialtjänstens stöd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)