Barn i vår tid

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 3

Barn av vår tid 6

Tid med barnen 6

Arbetstidsförkortning 7

Friår 7

Familjer är olika 8

En mer flexibel föräldraförsäkring 8

Ledig under graviditetens sista tid 8

Förlängt SGI-skydd 9

Rätt att gå ner i tid 9

Rätt till 3 års tjänstledighet 9

Utbyggd föräldraförsäkring 10

Hemma med barn 10

Ekonomiskt stöd till enskilda från kommunen 10

Barnomsorg 11

Mångfald i barnomsorgen 11

Arbetsmiljölag för förskolan 11

Öppna förskolan 12

Barngruppens storlek 12

Modersmål 12

Fritidshemmen 13

Maxtaxan 13

Hur mår barnen? 14

Barnhälsoindex 14

Stress 14

Trafiksäkerhet 15

Psykisk ohälsa och självmord 16

Asylsökande med fleras rätt till psykiatrisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (43)