Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Bankkonton för barn och ungdomar

Motion 2021/22:1927 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten för personer att öppna bankkonto för barn och ungdomar utan att föräldrarna står för själva kontot och att pengarna dessutom kan låsas till dess att barnet är 18 år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är inte ovanligt att andra vuxna än föräldrarna vill öppna ett konto för t.ex. ett barnbarn eller ett bonusbarn. Där man kanske vill avsätta lite pengar till barnet i stället för att köpa presenter m.m. som de sedan skulle få disponera när de fyllt 18 år. I dag måste tydligen föräldrarna stå för kontot i de flesta fallen. Därför bör man göra en översyn och öppna upp för fler vuxna att kunna avsätta pengar till ett bankkonto för ett barn under 18 år som sedan barnet kan disponera efter sin 18-årsdag utan att föräldrarna ska stå som tecknare för bankkontot.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)