Bankernas kontanthantering

Motion 2013/14:Fi201 av Ulla Andersson m.fl. (V)

av Ulla Andersson m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bankerna ska åläggas att upprätthålla en viss kontanthantering.

Motivering

Allt fler banker har helt upphört med kontanthantering eller infört restriktioner för hur man får ta ut och sätta in sina pengar på banken. Denna utveckling har gått snabbt. Så sent som 2009 hade alla bankkontor kvar sin kontanthantering. År 2012 hade 500 av 1 248 kontor slutat med kontanthanteringen. Det betyder att väldigt många människor har fått sin rätt till sina egna pengar begränsad. Detta drabbar särskilt människor i glesbygden, där det kan vara långt mellan bankkontoren.

För många är tillgången till kontanter viktig för att kunna ha kontroll över sin ekonomi. Andra vill inte ha kort av integritetsskäl och en del har problem med tekniken. Vissa affärer tar inte kort på grund av att det är dyrt.

Bankerna motiverar sitt agerande med att bankkontoren blir säkrare utan kontanter och hänvisar i stället bankkunderna till livsmedelsaffärerna. Det är ett i grunden felaktigt och osolidariskt resonemang. Bankerna har en högre säkerhetsnivå än livsmedelsaffärer. Och butiksrån är betydligt vanligare än bankrån. Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet anmäldes 778 butiksrån och 43 bankrån under 2011. Mot den bakgrunden är det bakvänt att föra över kontanthanteringen på livsmedelsbutikerna.

Ett annat argument som bankerna anför är att de vill minska kontanthanteringen av arbetsmiljöskäl. Vi håller med om att det är eftersträvansvärt, men menar att det kan uppnås på andra sätt. Lägre kortavgifter och högre inlåningsräntor på sparkonton är några sätt att få kunderna att använda mindre kontanter. Men då får bankerna själva betala för den minskade kontanthanteringen. Mot denna bakgrund bör bankerna åläggas att upprätthålla en viss kontanthantering. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 19 september 2013

Ulla Andersson (V)

Josefin Brink (V)

Rossana Dinamarca (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Jacob Johnson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)