Balkankonferens för handel och försoning

Motion 2021/22:111 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska arrangera en återkommande Balkankonferens avseende handel och försoning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den föregående administrationen i USA arbetade fram ett handels- och transportavtal mellan Kosovo, Serbien och USA. Detta var ett bra initiativ som syftar till att via handel försöka normalisera relationerna mellan Serbien och Kosovo. Tyvärr ser vi tendenser till att Balkan är på väg att få nya problem. Bosnien är ett land men i praktiken uppdelat i tre delar och arbetar för fullt med att försöka skapa någon form av fungerande ordning. Flera av de övriga länderna har också försökt att hitta lösningar på gamla och nya konflikter som uppstod när Jugoslaven delades upp.

EU arbetar med att förbättra relationerna, men tyvärr går det alldeles för sakta. Sverige borde arbeta hårdare inom EU för att etablera någon form av ”mini-EU” på Balkan under tiden som man fortsätter de ordinarie medlemskapsprocesserna. 

Vi ser att Ryssland och Turkiet försöker öka sitt inflytande på Balkan. Sverige borde därför, inom ramen för EU, samarbeta mer med USA för att stödja Balkan i utveck­lingen av deras nya unga demokratier. Det finns problem med korruption och bristfäl­liga lagar som gör att utvecklingen inte går så fort som man kan hoppas. Samtidigt visar de amerikanska initiativen att handel kan vara ett sätt att skynda på normaliseringen mellan de olika länderna på Balkan.

Sverige bör ta initiativ till en internationell handelskonferens, gärna i Göteborg, där alla länder på Balkan bjuds in tillsammans med olika näringslivsrepresentanter ifrån Sverige, övriga Norden och Balkan i syfte att skapa fler företag och arbetstillfällen i denna del av Europa. Denna näringslivskonferens bör ha som mål att vara återkom­mande vilket på sikt kommer gynna näringslivet i Sverige, Norden och Balkan.

 

 

Magnus Jacobsson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)