Avveckling av onödiga myndigheter

Motion 2021/22:3553 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avveckling av onödiga myndigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om Sverige ska kunna trygga välfärden och tryggheten utan att höja skattetrycket måste skattepengarna hanteras med större omsorg än idag. En viktig del i detta är en tydligare prioritering av vad som är viktigt.

Denna prioritering bör även gälla vilka myndigheter Sverige behöver. Ett antal myndigheter bör krympas och andra avvecklas helt.

Bland de myndigheter som man bör avveckla helt finns Nationella Sekretariatet för genusanalys, Myndigheten för kulturanalys, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Samtidigt bör man hela tiden utvärdera och pröva omfattningen av alla statliga myndigheter.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)