Avskaffande av tv-avgiften

Motion 2016/17:3497 av Sofia Fölster (M)

av Sofia Fölster (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa tv-avgiften och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tv-avgiften som den är utformad idag har fått kritik i åratal. Den är krånglig att samla in då avgiften är kopplad till ägarskapet av en fysisk tv-apparat, snarare än konsumtionen av de statliga programmen som idag likaväl kan nås via en mobiltelefon. Pengar slösas idag i byråkratin för att samla in tv-avgiften. Dessutom har den tappat sin relevans då avgiften bara är kopplad till en av flera apparater som kan komma åt public service. Det innebär att de som laglydigt betalar finansierar konsumtionen för en mycket större grupp som tar del av tjänsten.

Därtill ter det sig ytterst ologiskt att tv-avgiften ofta är högre än många kommersiella kanalpaket med större och bredare utbud, som till skillnad från public service har vinstintressen. Det vill säga att även om tv-avgiftens utformning varit rimlig så ter sig kostnadsnivåerna inte vara det.

Därför bör regeringen snarast avskaffa den påtvingade tv-avgiften och påbörja en översyn av hela public service.

Sofia Fölster (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-06 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)