Avskaffande av tv-avgiften

Motion 2015/16:3037 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SVT ska betalas genom skatten eller via en ”public service-avgift” och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Radiotjänst grundades 1925 och tv-licensen skapades för en svartvit kanal på 1950-talet. Den har fungerat imponerande länge, men nu behöver en förändring ske för en modernare finansiering av public service – i tiden.

 

I dag ska alla som har en tv-apparat själva anmäla att man vill betala tv-avgift. Vill man inte det, eller missar att anmäla innehavet, varnas man för omfattande pejlingsaktioner. Kontrollanterna har inte rätt att gå in i huset, och vid förnekelse av tv-innehav står ord mot ord. I praktiken betalar 100 000-tals människor inte sin tv-avgift, ibland under vissa skeden i livet, ibland mera beständigt. Licensskolket sägs uppgå till 10–20 %, vilket visar – menar vi – att systemet har överlevt sig självt.

 

I dag har i princip alla hushåll minst en tv-apparat. Den används för att se på tv-program, ”live” eller inspelade, och till att se på köpta filmer m.m. Praktiskt taget alla som har tv ser – ofta i betydande utsträckning – på SVT:s olika kanaler och lyssnar på Sveriges Radio.

 

Man kan också se på tv i mobilen, eller via små och stora datorer. En färsk dom från Högsta Förvaltningsrättens innebär att radio- och tv-avgift endast kan tas ut av de som innehar traditionella tv-apparater.

 

Det är också dyrt, byråkratiskt och orättvist att finansiera radio och TV genom avgifter. Det handlar om 160 byråkratiska miljoner per år, t ex fakturor, kontrollanter, indrivning, rättsprocesser osv.

 

Vi ifrågasätter att det är långsiktigt möjligt att via dagens tv-licens finansiera public services produktion med över 6 miljarder kronor per år. Eftersom ”alla” har tv och ser på SVT:s kanaler är ett bättre alternativ att public service t ex finansieras via statsbudgeten. Vi kommer ifrån den byråkratiska och orättvisa tv-licensen och tar i stället in samma pengar via skatterna.

 

Ett annat alternativ är att ta ut en public service-avgift av alla skattebetalare, så som vi idag gör med begravningsavgiften! Vi skulle i så fall betala för vår gemensamma public service-produktion via en ”public service-avgift”, lika för alla.

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)