Avskaffande av regelverket om byggfelsförsäkring

Motion 2009/10:C439 av Jan Ericson (m)

av Jan Ericson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstiftningen om obligatorisk byggfelsförsäkring bör avskaffas.

Motivering

Dagens lagstiftning föreskriver att en obligatorisk byggfelsförsäkring måste tecknas i samband med byggnation av småhus.

I praktiken innebär detta att de som bygger huset tvingas betala för en försäkring som ytterst sällan behövs. I de flesta fall täcker andra garantier de kostnader som kan uppkomma vid byggfel. Byggfelsföräkringen är framdriven av lobbyorganisationer (försäkringsbolag) som i detta sett en god affärsmöjlighet. Försäkringen ger också en falsk trygghet för konsumenten. Reglerna om obligatorisk byggfelsförsäkring bör därför avskaffas.

Stockholm den 23 september 2009

Jan Ericson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)