Avskaffande av monarkin

Motion 2015/16:717 av Yasmine Larsson m.fl. (S, MP, V, FP)

av Yasmine Larsson m.fl. (S, MP, V, FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning om avskaffande av monarkin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi i Sverige har länge kämpat för jämlikhet och det har skapat ett samhälle där framgång bygger på individens egna meriter snarare än på privilegier och släktskap. Vårt statsskick innebär dock fortfarande att landets högsta offentliga ämbete, det som statschef, går i arv inom en utvald familj. Monarkin går inte att förena med demokrati, jämlikhet och medborgerliga rättigheter. Vi menar att rätten att representera Sverige inte ska kunna ärvas. Den kan enbart ges genom demokratiska processer.

Den nuvarande regeringsformen är över 40 år gammal och var på sin tid ett politiskt steg som fördjupade demokratin genom att begränsa monarkens makt. Det demokratiska reformarbetet måste fortsätta och i denna riktning ligger ett avskaffande av det fördemokratiska system som monarkin är ett uttryck för. Det är hög tid att återigen se över monarkins roll i det svenska moderna samhället. Sverige bör bli en republik. Ett demokratiskt och modernt samhälle kan inte innehålla ett ärftligt statschefsämbete.

Därför bör en utredning om avskaffande av monarkin tillsättas. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Yasmine Larsson (S)

Niclas Malmberg (MP)

Mia Sydow Mölleby (V)

Maria Weimer (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Granskad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)