Avskaffande av lagen om automatspel

Motion 2009/10:Kr300 av Karl Sigfrid (m)

av Karl Sigfrid (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel.

Lagens tillämpbarhet på Internetkaféer

Den 13 september 2007 bestämde Regeringsrätten att en pc är att likna vid ett flipperspel och avgjorde därmed en fem år gammal tvist om huruvida Internetkaféer behöver tillstånd från Lotteriinspektionen. Tvisten har sin upprinnelse i en begäran från Örebro kommun om att Internetkaféet Play IT, som erbjuder möjlighet till nattligt nätverksspelande, ska ha tillstånd för verksamheten enligt automatspelslagen, eller lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel som den egentligen heter. Även Lotteriinspektionen har drivit frågan om att kräva tillstånd genom att göra omkring 70 polisanmälningar om illegalt spel mot Internetkaféer. Ärendet har tidigare prövats av Länsstyrelsen i Örebro län, Länsrätten i Örebro län och Kammarrätten i Jönköping.

Eftersom användande av en pc inte kräver någon monetär insats faller detta enligt Länsstyrelsen i Örebro län inte under automatspelslagen, som skrevs med flipper- och arkadspel i åtanke. Länsrätten kom till samma beslut. I sin plädering hänvisade Play IT till att Internetkaféer som företeelse i Sverige har funnits sedan 1990-talet utan att behöva tillstånd. Detta torde belysa att praxis är att Internetkaféverksamhet får bedrivas utan tillstånd enligt automatspelslagen.

För att få ställa en dator i sitt kafé måste innehavaren ansöka om tillstånd, och ansökningsavgiften för en maskin är 2 000 kronor. För ett normalt Internetkafé med flera datorer blir ansökan betydligt dyrare. Till det kommer en löpande inspektionsavgift. Avgifterna resulterar i högre priser för kunderna – eller om kunderna inte har råd att betala – att verksamheten får läggas ned.

Det finns inget som tyder på att Internetkaféer skulle vara en dålig ungdomsmiljö. Enligt en undersökning från Ungdomsstyrelsen finns det till och med ett omvänt samband mellan datorspelande och alkohol. Undersökningen visar också att datorspelande ungdomar rör sig lika mycket som andra. Det finns med andra ord ingenting som talar för att datorspelande på Internet-kaféer är en verksamhet som behöver omgärdas av särskilda regler.

Regeringen har möjlighet att initiera ett avskaffande av automatspelslagen, vilket vore välkommet. Att låta det fortsätta som nu skulle drabba både ungdomarna och alla de föräldrar som tycker det är bra att veta var deras barn befinner sig.

Stockholm den 1 oktober 2009

Karl Sigfrid (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)