Avskaffande av filmcensuren

Motion 2004/05:K342 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa filmcensuren.

Bakgrund

I dag censureras filmer innan de får visas på biograferna. Detta är för att skydda personer från skadlig inverkan av filmerna.

Videofilmer, böcker, TV-program eller teaterpjäser förhandscensureras dock inte. Varför har biograferna fortfarande en särställning? Det våld och det lidande vi kan se på TV, inte minst TV-nyheterna är minst lika allvarligt och otäckt. Skadeverkningarna som det som censureras bort skulle kunna orsaka är till allra största delen desamma som visningen av materialet medför via video eller TV-utsändningar. Om det finns material som är för skadligt för femtonåringar att se, så kan man i stället införa en 18-årsgräns, i stället för att förbjuda alla från att se materialet. Det är min mening att filmcensuren bör avskaffas.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2004

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)