Avskaffande av fideikommiss

Motion 2021/22:928 av Helén Pettersson (S)

av Helén Pettersson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa systemet med fideikommiss utan undantag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det svenska systemet med fideikommiss hör inte hemma i ett modernt samhälle. Rent teoretiskt har vi avskaffat systemet, men ett antal undantag från den regeln tillåts dock fortfarande. Systemet som bland annat innebär att kvinnor helt och hållet undantas arvsrätt är en kvarleva från ett gammalt feodalsamhälle med en förlegad kvinnosyn som vi inte på något sätt kan och vill tillskriva dagens Sverige. Att systemet får fortleva med svenska moderna regeringars aktiva tillståndsgivande är en skamfläck för vårt land. En anledning som ofta anges som skäl till att man bör få och har fått tillstånd att fortsätta med fideikommiss på vissa egendomar sägs vara att man inte vill riskera att splittra upp egendomar och ägodelar av kulturhistoriskt intresse. Hur man resonerar när man anser att kvinnor inte skulle ha förmåga att hantera dessa kulturklenoder framgår dock varken av ansökningar eller tillståndsgivare. Om det finns nationella kulturhistoriska intressen att bevara på dessa egendomar måste det finnas andra lösningar för att bevara dessa än att godkänna att ett uråldrigt, diskriminerande system som står i motsats till allt annat ett öppet samhälle står för får fortleva. Systemet med fideikommiss bör en gång för alla avskaffas, och inga undantag ska vara möjliga.

Helén Pettersson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-29 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)