Avskaffande av danstillstånd

Motion 2011/12:Ju297 av Oskar Öholm (M)

av Oskar Öholm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att krav på tillstånd för att anordna offentlig danstillställning bör avskaffas.

Motivering

Det krävs enligt ordningslagen särskilt tillstånd för att arrangera offentlig danstillställning. Konsekvenserna av bestämmelsen känns minst sagt otidsenliga och innebär, i praktiken, att en bar- eller pubägare enligt lag måste ingripa om gästerna börjar dansa. Får dansen fortsätta riskerar ägaren böter eller till och med fängelse.

Danstillståndets försvarare har bland annat anfört att det är välkänt att det vid danstillställningar ofta kan uppkomma bråk som kräver polisingripande och att stora danstillställningar kan leda till trafikproblem. Även om ordvalen vittnar om en annan tidsanda är det naturligtvis riktigt att bråk och polisingripanden är vanliga i krogmiljö. Av bland annat det skälet har vi en restriktiv alkohollagstiftning och en mängd olika tillstånd för dem som vill bedriva till exempel en nattklubb. Att tillståndsbelägga själva dansen känns däremot både märkligt och omodernt.

Det är också begripligt att tillstånd krävs för att genomföra manifestationer och andra offentliga tillställningar på gator och torg. För att anordna sådana aktiviteter, oavsett om de inbegriper dans eller ej, på offentlig plats kräver ordningslagen redan att man har tillstånd. För danstillställningar fordras dock tillstånd även om tillställningen inte äger rum på offentlig plats. Risken att oreglerat dansande kan komma att störa trafiken får i sammanhanget betraktas som minimal.

För att lagstiftningen ska ha medborgarnas respekt och förtroende så är det viktigt att den också är adekvat, meningsfull och inte i onödan byråkratisk. Börjar man tumma på det är risken att människors respekt för lagstiftningen urholkas. Det är uppenbart att kravet på tillstånd för dansande är godtyckligt och inte kopplat till något särskilt problem eller syfte. Därför bör regeringen överväga på vilket sätt danstillståndet kan avskaffas.

Stockholm den 3 oktober 2011

Oskar Öholm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)