Avskaffande av cykelhjälmstvång för barn

Motion 2009/10:T542 av Camilla Lindberg (fp)

av Camilla Lindberg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avskaffande av cykelhjälmstvång för barn.

Motivering

Sedan 1 januari 2005 är det lag på att barn under 15 år ska bära hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel av en vuxen. Det går dock inte att ställa en minderårig till ansvar för att ha cyklat utan hjälm, så det enda fall där lagen kan tillämpas är vid skjutsning, då den vuxne kan bötfällas (om denne är barnets målsman).

Denna lag är ett av många exempel på en moraliserande lagstiftning där föräldrar inte antas kunna veta vad som är bäst för deras barn eller ha auktoritet nog att förmå dem att bära hjälm, om inte staten föreskriver hjälmtvång.

Om barnet trots föräldrarnas omsorg väljer att ta av sig hjälmen, så hjälper ändå inte lagen då polisen inte kan mer än stoppa och upplysa om samma sak som föräldrarna då uppenbarligen redan misslyckats med att förklara.

Existensen av morallagar av det här slaget gör att medborgarna riskerar att förlita sig på staten som vägledning för vad som är riskfyllt eller skadligt, istället för att utveckla det egna ansvarstagandet. Morallagar befäster uppfattningen att ”allt som är farligt är förbjudet”.

Riksdagen bör tillkännage för regeringen att lagen om cykelhjälmstvång för barn bör avskaffas.

Stockholm den 1 oktober 2009

Camilla Lindberg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)