Avskaffande av ångerrösterna

Motion 2013/14:K318 av Olle Thorell (S)

av Olle Thorell (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjligheten till ångerröst avskaffas.

Motivering

Den som har förtidsröstat, och ångrar sig, har idag möjlighet att ångerrösta genom att gå och rösta i vallokal på valdagen. Förtidsröstningssystem är positivt ur ett demokratiskt perspektiv men rättigheten att ångerrösta fördröjer inte bara räkningen av röster utan ökar också risken för misstag och felaktigheter i rösthanteringen.

För att förenkla hanteringen vid allmänna val bör den möjlighet som finns idag att på valdagen ångra sin tidigare lagda förtidsröst avskaffas.

Stockholm den 19 september 2013

Olle Thorell (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)