Avskaffa personvalsspärrarna

Motion 2018/19:493 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att spärrarna i personvalet till riksdagen bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att spärrarna i personvalet till kommunfullmäktige bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att spärrarna i personvalet till landstingsfullmäktige bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att spärrarna i personvalet till regionfullmäktige bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I det svenska politiska systemet finns spärrar i personvalet. För att kunna bli invald på personröster i riksdagen måste en kandidat ha fått personröster som motsvarar minst 5 procent av partiets röster i valkretsen. Samma spärr gäller i landstings- och kommunfullmäktige.

Möjligheten till personval i Sverige blev verklighet i full skala i de allmänna valen från och med valåret 1998. Men trots att 16 år har gått sedan dess är det ytterst få politiker som personvalskryssas. Partiernas makt är fortfarande alltför omfattande och systemet bör därför ses över. För att ge mer makt direkt åt folket och uppmuntra till fler självständigt tänkande och friare riksdagsledamöter som sitter på starkare personligt mandat bör spärrarna avskaffas på samtliga politiska nivåer såsom riksdag, kommun, region och landsting.

Robert Hannah (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (4)