Avreglerad andrahandsuthyrning

Motion 2011/12:C254 av Johnny Munkhammar (M)

av Johnny Munkhammar (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja andrahandsuthyrning.

Motivering

Stockholms utveckling är avgörande för hela landet. En fjärdedel av hela landets ekonomiska tillväxt bedöms ske i Stockholm kommande år. Inflyttningen till Stockholms län är i dagsläget rekordstor – sedan 2005 har befolkningen ökat med 10 procent, vilket är mer än i någon annan region i Sverige.

Avgörande förutsättningar för att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta utvecklas starkt är att arbets- och bostadsmarknaderna fungerar väl. Fler företagare måste kunna skapa nya jobb, och de nya invånarna måste ha någonstans att bo. Rörlighet är viktigt.

Bostadsmarknaden är dock fortfarande problematisk. Enligt OECD är problemen på bostadsmarknaden ett av huvudhindren för än starkare tillväxt. De senaste 20 åren har i genomsnitt 19 000 personer flyttat in årligen men bara 6 500 nya bostäder byggts.

Närmare 100 000 personer arbetspendlar nu till Stockholms län – en siffra som rimligen vore lägre om det fanns bostäder att få tag i som inte innebär de stora investeringar en bostadsrätt oftast utgör.

Byggandet ökar nu, men mer kan göras för att öka utbudet av bostäder. I dagsläget finns ingen väl fungerande marknad för andrahandsuthyrning, där personer som har ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet kan hyra ut.

En orsak till detta är att det inte lönat sig att hyra ut och att oförutsägbarhet rått beträffande avtalad hyra eftersom hyresgästen kan överklaga, vilket kan resultera i återbetalningsskyldighet.

Dessutom måste hyresvärden godkänna uthyrningen och det sker endast om särskilda skäl kan åberopas. Detta är rimligt vad gäller hyresrätt som endast är en nyttjanderätt.

Även när det gäller bostadsrätter kan situationen förenklas. Bostadsrättsföreningar har i dag stor makt att hindra andrahandsuthyrning vilket minskar rörligheten på bostadsmarknaden.

Regeringen har gjort viktiga insatser, som att införa ägarlägenheter, och man har ökat skatteavdraget för andrahandsuthyrning. Men mer kan göras för att människor ska våga hyra ut sina oanvända lägenheter, eller för den delen själva byta till en annan.

Således bör det bli enklare och mer lönsamt för privatpersoner att hyra ut sin bostad.

Stockholm den 3 oktober 2011

Johnny Munkhammar (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)