Avlägsna onödiga hinder mot turistnäringen i glesbygden

Motion 2012/13:Ju346 av Johan Hedin och Erik A Eriksson (C)

av Johan Hedin och Erik A Eriksson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regelverket kring införsel av jaktvapen för jaktresor till Sverige bör ses över för att göra det enklare för jägare från andra länder att kunna jaga i Sverige.

Motivering

En näring med stor potential är frilufts- och äventyrsturismen. I Sverige har vi en rik och välfungerande jakttradition som många är avundsjuka på runt om i världen.

För den som har till affärsidé att arrangera jaktturism i Sverige är marknaden dock onödigt liten på grund av krångliga regler för vapeninförsel. Vårt regelverk är ett av de krångligaste i Europa. Som utlänning måste man sex veckor innan jakten ansöka om införseltillstånd. Förutom detta behövs kopia på sitt europeiska vapenpass, ett vapenpass som i sig räcker för införsel av sitt jaktvapen i de flesta andra EU-länder, tillsammans med skriftlig jaktinbjudan.

För medborgare i Norden räcker det med en anmälan till Tullverket och den nationella vapenlicensen, ett system som fungerar väl och som skulle kunna utökas till att omfatta samtliga EU-medborgare.

Stockholm den 3 oktober 2012

Johan Hedin (C)

Erik A Eriksson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)