Avkriminalisera ideell flyktingtransport

Motion 2015/16:2799 av Anders Schröder m.fl. (MP)

av Anders Schröder m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avkriminalisering av ideell flyktingtransport och tillkännager detta för regeringen.

EU:s migrationspolitik idag och Dublinförordningen

Idag är fler människor i världen på flykt än någon gång sedan andra världskriget. Sverige har liksom övriga EU antagit FN:s flyktingkonvention som slår fast att vi har ett ansvar att ta emot och hjälpa de människor som hyser en välgrundad rädsla för att bli förföljd i sitt hemland. Utöver detta juridiska ansvar menar undertecknade att vi också har ett moraliskt ansvar att försöka hjälpa de människor som tvingats fly sitt hemland på grund av risk för förföljelse.

Trots en bred enighet i riksdagen om att vi ska ge flyktingar asyl i Sverige så saknas det lagliga vägar för människor som flyr att ta sig in i EU och därmed till Sverige. Detta är en absurd paradox som får brutala konsekvenser. Flyktingar tvingas klättra över taggtråd, jagas av militär i Ungern, kvävs i lastbilsutrymmen och drunknar i Medelhavet. Den svenska regeringen har kritiserat detta samt verkat för att EU ska införa lagliga vägar. Tills vidare finns dock inget sätt för flyktingar att ta sig lagligt till Sverige för att söka asyl. Ovanpå detta har vi Dublinförordningen som säger att flyktingar ska söka asyl i det EU-land som är ansvarigt för att ha släppt in personen i unionen och att övriga länder har rätt att skicka tillbaka en asylsökande till det EU-land där personens första asylansökan lämnats in.

Vad gäller Dublinförordningen så har det dock blivit allt tydligare att länder av pragmatiska skäl valt att inte efterfölja den särskilt noga. Att EU:s länder väljer att frångå förordningen visar hur problematisk den är, konsekvenserna av att följa den skulle bli ohållbara. Alla flyktingar skulle då hamna i ett fåtal av EU:s länder i södra och östra Europa, vilket rimmar illa med pratet om att EU ska ta ett gemensamt ansvar för flyktingpolitiken. Sverige har heller inte på något sätt en politik som utgår ifrån att Dublin följs. I ett sådant läge skulle Sverige bara ha tagit emot en bråkdel av de personer vi gör idag.

Men trots att Sverige utgår ifrån att människor kommer resa till och igenom Sverige väljer Sverige samtidigt att kriminalisera människor som hjälper flyktingar att ta sig hit, helt ideellt. I samband med att ett stort antal flyktingar anlände till Sverige via Danmark i september valde ett stort antal människor att hjälpa flyktingarna med transport från Danmark till Sverige. Vissa av de här personerna greps av polis och är nu åtalade för människosmuggling.

Avkriminalisera ideell flyktingtransport

Flyktingarna som färdats själva igenom Danmark upp till Sverige var något som både den svenska och den danska staten uppenbarligen kunde acceptera. Men att på helt ideell basis hjälpa flyktingar att färdas samma väg, genom att exempelvis skjutsa dem är av någon anledning föremål för åtal. Att hjälpa flyktingar att ta sig över gränsen på ideell basis är ett offerlöst brott. Det blir också absurt att det är lagligt att exempelvis köpa tågbiljetter från Köpenhamn till Malmö åt en flykting, men att köra personen samma sträcka i sin bil är olagligt.

Lagar bör vara konsekventa och fylla ett tydligt syfte. I ett läge där vi inom EU byggt upp ett system som mer eller mindre bygger på att människor kommer att smugglas in i Europa och igenom Europa bör vi inte kriminalisera de människor som utan vinning hjälper flyktingar att ta sig till Sverige så att de kan utnyttja sin lagstadgade rätt att få sina asylskäl prövade. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

 

Anders Schröder (MP)

 

Jabar Amin (MP)

Magda Rasmusson (MP)

Jakop Dalunde (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)