Avgiftsbeläggande av utländska studenters utbildning

Motion 2008/09:Ub209 av Helena Bouveng (m)

av Helena Bouveng (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avgiftsbelägga utländska studenter.

Motivering

Vi moderater slår vakt om den avgiftsfria högskolan för studenter från Sverige. Många utbyten sker europeiska länder emellan och det tycker vi är bra eftersom det ger alla möjlighet att studera vidare. Men det är rimligt att andra får stå för kostnaderna om de kommer hit för att studera. Då kan vi satsa mer pengar på att höja kvaliteten inom högskolan och mer på forskning.

Genom att ta ut en avgift säkerställer man att blivande studenter väljer skola för utbildningens kvalité och inte för att den är kostnadsfri. Vi vill ha hög kvalitet oavsett pris. Det är viktigt att våra högskolor står sig väl i den internationella konkurrensen.

En avgift för högskolestudier skulle fungera som en sporre för högskolor och universitet att marknadsföra sig bättre. Att kunna locka till sig studenter från världens alla hörn och visa att Sverige är ett land i absolut världsklass när det gäller utbildning skulle vara mycket gynnsamt för det svenska utbildningssystemet.

Utbildningssystemet kan dessutom uppfattas som orättvist för våra svenska studenter när dessa betalar avgifter för studier utomlands.

Stockholm den 24 september 2008

Helena Bouveng (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)