Avgift för försenad trängselavgift

Motion 2018/19:1887 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga sänkt avgift för försenad inbetalning av trängselavgift och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som jag har motionerat tidigare om har trängselavgifter över tid blivit ett accepterat inslag i den svenska trafiken. Bilister betalar idag en allt större del av infrastruktur­utbyggnaden via trängselavgiften och sedan en tid ingår även vissa satsningar på utbyggd tunnelbana i avgiften. Efter Sverigeförhandlingen arbete har dessutom andra kollektivtrafikprojekt funnit finansiering i trängselskatten. Trots stora protester inledningsvis mot denna avgift ses detta idag allt mer som en självklarhet. Det finns dock en del i systemet som inte har funnit acceptans hos gemene man då det framstår som oskäligt. Idag kan en bilist som gör en enkel passage och därför ska betala så lite som tio kronor i avgift drabbas av 500 kr förseningsavgift om fakturan inte är betald i tid. Hade det rört sig om en näringsverksamhet hade en sådan förseningsavgift ansetts som direkt oskälig och sannolikt föranlett ett rättsligt efterspel. Därför bör regeringen snarast återkomma till riksdagen med ett förslag om reducerad avgift för försenad inbetalning av trängselskatt.

Erik Ottoson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)