Avdragsrätt för sponsring till kulturen

Motion 2004/05:Sk216 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sponsring till kulturen och rätten till utvidgad avdragsrätt för moms för denna sponsring.

Motivering

En utvidgad rätt bör till då det gäller företagens rätt att dra av moms på sponsring som görs till kulturevenemang och kulturaktiviteter. Ett nytt synsätt bör till för att kulturen skall kunna få sponsring och för att företagen skall ge denna nödvändiga sponsring.

Stockholm den 14 september 2004

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)