Avdragsrätt för sponsring och gåva

Motion 2004/05:Sk204 av Cristina Husmark Pehrsson och Anders G Högmark (m)

av Cristina Husmark Pehrsson och Anders G Högmark (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen begär hos regeringen en utredning i syfte att införa avdragsrätt för gåvor och bidrag till hjälporganisationer.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte momsbelägga frivilligorganisationers försäljning, som syftar till att främja socialt arbete.

Möjlig avdragsrätt och sponsring

Sverige är nu det enda land i EU som saknar avdragsrätt för gåvor.

Ett skäl att underlätta för avdragsrätt är att människor genom sina gåvor kan påverka vart man vill att resurserna ska styras samt att sådana bidrag förhoppningsvis tillför ideella organisationer nya resurser. Under sämre tider när många organisationer skulle behöva förstärka sin verksamhet tvingas man i stället på grund av ekonomiska svårigheter dra ner. Med fler bidrag stärks den viktiga frivilligrörelsen. Något som gynnar alla och som stimulerar människors engagemang.

Riksdagen bör därför hos regeringen begära en utredning i syfte att se över nu gällande avdragsregler för att därmed öka intresset för att ekonomiskt stödja ideella organisationers sociala arbete.

Mindre än fem procent av de pengar som Sverige skänker till frivilligorganisationerna kommer från företag. Något som med stor säkerhet skulle kunna öka betydligt om man fick möjlighet att göra avdrag. I dag stödjer företagen i stället viss verksamhet genom sponsring eftersom utgifter av detta slag brukar kvalificeras som reklam-, PR- eller representationskostnader.

Många goda exempel på avdrag för gåvor som får göras finns att se i Storbritannien där premiärminister Tony Blair har gått i spetsen för "Getting Britain Giving". Ett program som skall uppmuntra till gåvor. Tvärt emot Sverige.

Momsfri försäljning

Frivilligorganisationer som exempelvis Röda Korset driver verksamhet som bl.a. innebär försäljning av allehanda varor, som second hand men också tillverkade föremål. Skulle denna försäljning beläggas med moms är risken uppenbar att många verksamheter tvingas läggas ner. En förlust som skulle drabba många. Dessutom skulle detta vara en negativ signal som skulle innebära att entusiasm och idealitet allvarligt skulle prövas. Frivilligorganisationer borde uppmuntras och ses som en kraft i samhället.

Stockholm den 16 september 2004

Cristina Husmark Pehrsson (m)

Anders G Högmark (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)