Avdragsrätt för friskvård i egen firma

Motion 2012/13:Sk259 av Maria Plass m.fl. (M)

av Maria Plass m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avdragsrätt för friskvård i egen firma.

Motivering

Den som driver egen firma betraktas inte som anställd i sitt eget företag, till skillnad från den som driver ett aktiebolag. Det får konsekvenser som ledande aktörer inom redovisningsbranschen länge pekat på.

En av konsekvenserna av att den som driver enskild firma inte betraktas som anställd är att vederbörande inte har samma möjligheter att göra avdrag för friskvård som den som är anställd i traditionell bemärkelse eller äger ett eget aktiebolag. Behovet av friskvård torde vara lika stort oavsett bolagsform varför det finns anledning att se över avdragsrätten för dem som driver en enskild firma.

I det utskottsbetänkande som senast behandlade denna fråga hänvisar man enbart till nuvarande regelverk i sitt avslagsyrkande. Att reglerna ser ut som de gör i nuläget är dock i sig självt inget argument för att de inte skulle kunna se ut på ett annat sätt. Regeringen bör därför se över regelverket som rör avdragsrätten för friskvård så att den inte diskriminerar någon enbart med anledning av bolagsform.

Stockholm den 26 september 2012

Maria Plass (M)

Hans Rothenberg (M)

Jenny Petersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)